IX. izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Grada Crikvenice

OBAVIJEST da je Grad Crikvenica pristupila izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

Temeljem Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, („Službene novine Grada Crikvenice“, broj 168/23, od 03.svibnja 2023.godine), započeta je izrada IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice.

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, tel.051-455-470, ili putem mail-a: vjekoslava.glavan@crikvenica.hr

Skip to content