Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije iz proračuna Primorsko-goranske županije
Ciljevi projekta: izrada Studije izvedivosti te Analiza troškova i koristi za projekt „Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici“

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 25.000,00
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 0,00
Izvori financiranja: Primorsko-goranska županija: 25.000,00 kn
Početak provedbe projekta: 2015. g.
Završetak provedbe projekta: 2015. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Provedbom projekta izrađena je Studija izvedivosti te Analiza troškova i koristi za izgradnju sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici.

Skip to content