Izmjene i dopune UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene “Nazor-Antić”

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Sufinanciranje izrade prostornih planova u JLS(R)S
Ciljevi projekta: Izrada prostorno-planske dokumentacije

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 210.000,00 kn
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 185.000,00
Izvori financiranja: Ministarstvo graditeljstva: 25.000,00
Početak provedbe projekta: 2018. g.
Završetak provedbe projekta: 2018. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene „Nazor Antić“, ugovor o izradi sklopljen 10. 11. 2017. g.

X
Skip to content