Izrada studije održivosti razvoja turizma i prihvatnih kapaciteta s akcijskim planom

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Program razvoja turističke infrastrukture
Ciljevi projekta: izrada dokumenta koji će odrediti osnovne elemente prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica, procijeniti koliko on iznosi, s posebnim fokusom na identifikaciju, analizu i procjenu kupališnog prostora destinacije. Studija će ponuditi  moguća strateška rješenja koja bi trebala djelovati na ublažavanje pritiska turista na kupališni prostor i koja bi u konačnici trebala djelovati na kvalitetnije tržišno pozicioniranje.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 62.500,00
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 12.500,00
Izvori financiranja: bespovratna sredstva Ministarstva turizma: 50.000,00 kn
Početak provedbe projekta: 2019. g.
Završetak provedbe projekta: 2020. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Na temelju analize sadašnjeg stupnja razvoja turizma i aktualnih trendova Grad Crikvenica prepoznao je potrebu za izradom „Studije održivosti i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom“ kao učinkovitog oruđa za ostvarenje održivog razvoja turizma kao osnove za planiranje budućeg razvoja i otklanjanje negativnih učinaka prekomjernog razvoja turizma uslijed izgradnje velikog broja smještajnih kapaciteta, kuća za odmor i stambenih objekata u funkciji turizma.
To uključuje i izračun turističkog prihvatnog kapaciteta kao podloge za planiranje turističkog razvoja i akcijskog plana koji bi trebao osigurati njegovo učinkovito provođenje.
Pritisci na okoliš ugrožavaju turistički razvoj, a u slučaju Republike Hrvatske, pretežno se odnose na primorski dio zemlje orijentiran na kupališni turizam, među kojima se prema velikoj koncentraciji turističkih aktivnosti na malom prostoru ističe upravo područje Grada Crikvenice.
Na području grada Crikvenice konstantno raste broj kreveta te je u 2018. godini zabilježen rast preko 4 % ili preko 600 novih ležajeva u privatnom sektoru u odnosu na 2017. godinu te je taj broj i dalje u porastu. Prosječna stopa rasta noćenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu prema podacima e-Visitora je 4,8 % odnosno u 2018. godini ostvareno je 1.971.936 noćenja, dok je u 2017. bilo ostvareno 1.881.747 noćenja.
Studija bi trebala dati nužnu argumentaciju za drugačije promišljanje o turističkom razvoju grada Crikvenice, ponajprije temeljenog na principima održivog razvoja.

Skip to content