Javni natječaj za sufinanciranje projekata/programa udruga
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica svake godine sufinancira razne projekte i programe udruga koje djeluju na području grada. Tako su i ove godine objavljeni Javni natječaji za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, programa/projekata na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba te javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2023. godinu.

Na području grada Crikvenice djeluje preko 60 različitih udruga.

Grad Crikvenica na godišnjoj razini izdvoji preko 600.000,00 eura samo za njihovu redovnu djelatnost.  Kako bi osnažili kapacitete i poslovanje udruga koje djeluju na području Grada Crikvenica i potakli napredak istih, potrebno je omogućiti udrugama preuzimanje veće uloge i odgovornosti u društvu. Realizacijom programa i projekata kojima se zadovoljavaju javne potrebe lokalne samouprave i njenih građana, udruge djeluju na poboljšanje kvalitete života građana, potiču razvitak Grada Crikvenice, povećavaju broj aktivnosti kojima se građani mogu baviti u svoje slobodno vrijeme, a i obogaćuju ukupnu turističku ponudu Grada. 

Natječaj je objavljen dana 03.01.2023.g., a podnošenje prijava je zaključno s 03.02.2023.g.

Svi detalji u vezi prijave odnosno kriteriji koje je važno zadovoljiti, obrasci koje je potrebno popuniti i dokumenti koje je potrebno dostaviti u vezi navedenih natječaja, nalaze se na web stranici Grada Crikvenice u rubrici INFO ZA UDRUGE – pojedinačno za svaku od navedenih kategorija, link: https://www.crikvenica.hr/info-za-udruge/

Dokumentacija na natječaj ove se godine (osim osobnim putem ili putem pošte) može dostaviti i elektroničkim putem putem linka https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Skip to content