Javni poziv nagrada “Mlada nada”

Predmet javnog poziva je dodjela nagrada „Mlada nada“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) za posebna postignuća učenika i studenata (tekst Odluke dostupan je na www.crikvenica.hr Službene novine Grada Crikvenice, broj 3/2015. i 7/2015.).

Nagrada se sastoji od posebnoga pisanog priznanja i novčane nagrade.

I.

Pozivaju se:

1.Učenici osnovnih i srednjih škola koji su tijekom školske 2020./2021. godine osvojili jedno od                prva tri mjesta (pojedinačno ili ekipno) na:

– državnoj razini natjecanja, susreta i smotri;

– međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri

(Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini utvrđeni su aktima Agencije za odgoj i

obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje.)

  1. Studenti koji su tijekom 2020./2021. akademske godine dobili:

– Rektorovu nagradu, priznanje ili povelju,

– Dekanovu nagradu, priznanje ili povelju.

II.

Prijedlog može dostaviti:

–  fizička osoba (učenik, student, roditelji, predmetni nastavnik, razrednik, pedagog, ravnatelj)

–  kolektivno tijelo ustanove (npr. učiteljsko vijeće)

–  pravna osoba u obrazovanju (obrazovna ustanova, škola)

Potrebna dokumentacija:

  • životopis (kratak)
  • ispunjeni podaci na priloženom obrascu
  • dokumentaciju / dokaz o postignuću učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, odnosno za studente dokaz o dobivanju Rektorove ili Dekanove nagrade, povelje ili priznanja.
  • presliku osobne iskaznice obostrano, te presliku ili izvod iz banke na kojem je vidljiv IBAN.

U slučaju malodobnosti kandidata, obrazac potpisuje roditelj ili staratelj. 

III.

Na temelju pristiglih prijava gradonačelnik donosi odluke o dodjeli nagrada.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Rezultati će također biti objavljeni na mrežnim stranicama Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr) kao i na oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada 14. kolovoza 2021.

IV.

            Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 10. srpnja 2021. godine na adresu:

 

Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica –  za nagradu Mlada nada s naznakom:

„Prijedlog za dodjelu nagrade Mlada nada“. Osoba za kontakt Dubravka Mijalić, e-mail: dubravka.mijalic@crikvenica.hr ; tel.  051/455-413.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

PRIVITAK:

X
Skip to content