Javni poziv za imenovanjem sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Kategorija:
Novosti

Odredbom članka 119. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20, dalje: Zakon) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska Skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja županijske skupštine Primorsko-goranske županije traži Grad Crikvenicu pribavljanje 5 prijedloga za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci.

Odredbom članka 117. Zakona određeno je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja suca porotnika.

Odredbom članka 118. st. 2. Zakona propisano je da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno, dok je odredbom članka 90. st. 1. istog propisano da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Nadalje člankom 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Protiv istih ne smije se voditi kazneni postupak, odnosno osoba ne smije imati nikakvih drugih zakonskih razloga zbog kojih ne bi bila dostojna obnašanja dužnosti suca porotnika.

Grad Crikvenica stoga objavljuje javni poziv kojim poziva sve zainteresirane koji zadovoljavaju prethodno navedene uvjete i koji imaju želju i volju biti suci porotnici županijskog suda u Rijeci da se jave pisanim putem na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, s naznakom: „prijava za suca porotnika“, putem e-maila na adresu: sara.kolak@crikvenica.hr ili osobno, zaključno do 5. ožujka 2021.g.

Skip to content