Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima raspisat će se 12. svibnja 2022.
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica raspisat će  Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2022. godinu u četvrtak, 12. svibnja 2022. godine.

U 2022. g. je za nepovratne potpore poduzetnicima predviđen iznos od 1.004.000 kn, a za cjelokupan program gospodarstva i turizma iznos od 1.573.000,00 kn.

Javnim pozivom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture te rješavanja društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Ovogodišnji Prijedlog programa donosi neke novine. U sklopu najpopularnijih mjera za nabavu strojeva i opreme te uređenja odnosno kupnje poslovnog prostora, prijave su ograničene na prijavitelje koji posluju osam i više mjeseci. Isto je i kod popularne mjere poticanja ženskog poduzetništva. Cilj je potaknuti cjelogodišnje poslovanje na području grada. Uz postojeće popuste na iznos komunalne naknade i najam terasa poduzetnicima koji posluju osam i više mjeseci te uz mjere iz Programa, poduzetnici koji svoje poslovanje produže za samo dva mjeseca ostvaruju značajne uštede.

Nova je i mjera povrata poreza na potrošnju plaćenog za siječanj, veljaču, ožujak, studeni i prosinac, kojoj je također cilj olakšavanje poslovanja poduzetnicima koji posluju osam i više mjeseci. Novost je i mjera za poticanje stvaranja „zelenih“ radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti kojom se želi potaknuti poduzetnike na obrazovanje i stručno osposobljavanje u sve popularnijim i traženijim zanimanjima, npr. monter solarnih toplinskih sustava, monter solarnih fotonaponskih sustava, specijalist zaštite okoliša, web dizajner, programer web/mobilnih aplikacija, specijalist za proizvodne sustave i robotiku itd.

Novost kod mjere zapošljavanja mladih na neodređeno vrijeme je uključivanje potpore za sufinanciranje neto plaće u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno po zaposlenoj mladoj osobi, sadašnjem i bivšem korisniku usluga Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce, odnosno 12.000,00 kn godišnje. Cilj je pružiti potporu mladim ljudima bez podrške obitelji koji su bili ili jesu korisnici usluga Centra „Izvor“ Selce kako bi im se olakšao ulazak na tržište rada, a poslodavce potaknulo na njihovo zapošljavanje.

U mjeru za očuvanje deficitarnih zanimanja dodano je zanimanje kamenoklesar, a nakon provedenog  e-savjetovanja, temeljem zaprimljenog prijedloga, dodano je i zanimanje logoped, koje je izrazito deficitarno.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Crikvenice za 2022. godinu, a najkasnije do 17. lipnja 2022. g. Prijave na Javni poziv podnosit će se Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte na obrascima prijave koje će biti objavljene u sklopu Javnog poziva s traženom i potpunom dokumentacijom. Prijava će se moći predati i elektronskim putem na e-mail adresu poduzetnici@crikvenica.hr, poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica.
Javni poziv biti će objavljen na mrežnoj stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanit će se i u dnevnom tisku.

Dodatne informacije moći će se dobiti na brojeve telefona 051/ 455 408, 051/ 455 409 te elektronskom poštom na adresi poduzetnici@crikvenica.hr.

Od petka, 13. svibnja 2022. godine, u prostorijama gradske uprave Grada Crikvenice na adresi Kralja Tomislava 85, Crikvenica, poduzetnicima će na raspolaganju biti djelatnici Poduzetničkog centra „Vinodol“ kojima se svi prijavitelji mogu obratiti za pomoć pri prijavi na Javni poziv.

Skip to content