Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/21)

Ciljevi projekta: Ovim pozivom osigurava se provedba mjere TR-6 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021.-2030. „Financijski poticaji za energetski učinkovita vozila“. Cilj poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0.01%.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): „Ukupna vrijednost projekta: 236.127,12 kn + PDV“, „Sufinanciranje od strane prijavitelja: 225.158,90 kn“, „Izvori financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 70.000,00 kn“

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 70.000,00 kn

Izvori financiranja: FZOEU

Početak provedbe projekta:  od datuma dobivanja Odluke od strane FZOEU
Završetak provedbe projekta: 12 mjeseci od dobivanja Odluke od strane FZOEU

Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta:

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, dok ih je u 2020. godini registrirano preko 1.300.

Skip to content