Mentalno zdravlje mladih u fokusu

SŠ dr. Antuna Barca Crikvenica objavila Strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja učenika

Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica prva je u Primorsko-goranskoj županiji, a prema našim saznanjima, i u Hrvatskoj, objavila Strategiju za zaštitu mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje, definirano prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), čini neizostavan dio općeg zdravlja pojedinca i društva. To je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, nosi se s normalnim životnim stresom, radi produktivno i plodno te doprinosi zajednici. Osim toga, mentalno zdravlje nije samo odsutnost bolesti već i aktivan angažman u njegovom očuvanju i unaprjeđenju. Istraživanja, ali i naša iskustva, pokazuju da je broj i ozbiljnost problema mentalnog zdravlja među djecom i mladima kontinuirano u porastu. Zabrinjavajući su podaci da čak 11,5% djece i mladih u Hrvatskoj ima dijagnosticiran psihički poremećaj (UNICEF, 2021.), što znači da u prosječnom hrvatskom razredu dvoje djece ima evidentiran problem mentalnog zdravlja. Međutim, postoji velika mogućnost da ima djece i mladih koji nam prođu ispod radara i pate u tišini. U svjetlu ovih zabrinjavajućih statistika i rastuće potrebe za brigu o mentalnom zdravlju mladih, škola je osnovala Tim za mentalno zdravlje u lipnju 2023. godine. Cilj je ovog tima razviti i implementirati Strategiju za mentalno zdravlje, pratiti njenu provedbu te redovito evaluirati njezine učinke. Članovi Tima za mentalno zdravlje su: Jasna Borbelj Čeko, mag. psych., Mia Lakotić, mag. paed., Helena Mance, dipl. knjižničarka, Milan Martuslović, mag. edu. hist. et inf., Iva Suden, prof. fizičke kulture, Dolores Matetić, dipl. ing, Mirna Polić Malnar, prof., Andrea Gašparović, mag. educ. philol. croat., Julija Perhat, mag. educ. philol. et philol. angl., Helen Caser, prof., i ravnateljica Ana Tomić Njegovan, prof.

Glavni ciljevi strategije uključuju osiguravanje edukacije nastavnika i roditelja o prepoznavanju i podršci mentalnom zdravlju učenika te implementaciju preventivnih programa i protokola za reagiranje u kriznim situacijama, s ciljem poboljšanja dobrobiti i psihološke otpornosti mladih.

Jasna Borbelj Čeko, inicijatorica ove hvalevrijedne inicijative, izrazila je važnost Strategije za Mentalno Zdravlje: “Svijet se mijenja, i s njim se mijenjaju i izazovi s mentalnim zdravljem mladih. Digitalizacija, promjene u roditeljstvu, globalizacija i pandemija su samo neki od faktora koji utječu na mentalno zdravlje mladih. Strategija za Mentalno Zdravlje ima za cilj educirati nastavnike, uključiti i educirati roditelje, te pružiti podršku učenicima kako bi se bolje nosili s izazovima mentalnog zdravlja.”

Strategija za Mentalno Zdravlje obuhvaća niz ključnih elemenata:

  1. Edukacija nastavnika: Cilj je osposobiti nastavnike da prepoznaju izazove mentalnog zdravlja kod učenika i da znaju kako reagirati te ih usmjeriti prema stručnjacima. Također, važno je voditi računa i o mentalnom zdravlju učitelja te je planirana intervizijska grupa koja bi pridonijela dobrobiti nastavnika i sprječavanju sagorijevanja na poslu.
  2. Edukacija roditelja: Nužna je edukacija i osvještavanje roditelja o tome kako prepoznati i podržati mentalno zdravlje svoje djece te kako pravodobno reagirati ako primijete probleme.
  3. Preventivni programi za učenike: Ovi programi uključivat će edukaciju o mentalnom zdravlju, razvijanje prosocijalnog ponašanja te poticanje aktivnosti koje doprinose mentalnom zdravlju. Uz to, planira se sveobuhvatna trijaža prvih razreda pri čemu će se ispitivati teškoće mentalnog zdravlja kako bi pravovaljano učenike koji imaju teškoća uključili u savjetodavni radi ili ih uputili na pravo mjesto za pomoć.
  4. Protokoli za krizne situacije: U slučaju problema kao što su samoozljeđivanje ili suicidalnost, strategija sadrži jasno definirane protokole postupanja za nastavnike i stručne suradnike.
  5. Adresar za pomoć: Učenicima, roditeljima i nastavnicima će biti dostupan popis mjesta na kojima mogu dobiti pomoć, osiguravajući im raznolike opcije za podršku.
  6. Povjerljivost informacija: Učenicima će biti osigurano da se informacije dijele povjerljivo, ali da postoje situacije u kojima je obavezno reagirati.

Strategija za Mentalno Zdravlje također će biti redovito evaluirana kako bi se osiguralo da ispunjava svoje ciljeve i prilagodi se promjenama. Ova inicijativa značajno unapređuje brigu o mentalnom zdravlju u školi i postavlja primjer za druge obrazovne institucije.

Svjesni smo važnosti obiteljske podrške i partnerstva između roditelja, škole i učenika u promicanju mentalnog zdravlja. Strategija za mentalno zdravlje ima za cilj osnažiti mlade da razviju bolju psihološku otpornost i prepoznaju da postoji rješenje za izazove s kojima se suočavaju.

Ova inicijativa označava korak prema unaprjeđenu mentalnog zdravlja mladih generacija i stvaranju zdravijeg društva u Hrvatskoj.

Foto: Pixabay

Skip to content