Naknade za novorođenu djecu značajna su pomoć mladim obiteljima
Kategorija:
Novosti

Pozitivna i održiva demografska politika jedan je od glavnih ciljeva Grada Crikvenice, koji osim sveobuhvatnog ulaganja u kvalitetu života i standarda svojih građana, posebnu pažnju pridaje i pronatalitetnoj politici.

Tijekom protekle godine usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi, kojom su povećani skoro svi limiti na prava iz socijalnog programa.

Jedno od najznačajnijih prava i mjera pronatalitetne politike čine potpore za novorođenu djecu. Novčana pomoć za prvo dijete povećana je sa dotadašnjih 398 na 1300 eura, za drugo dijete sa 929 na 2000 eura te za svako treće i daljnje dijete naknada iznosi 4950 eura. Prema istraživanju i podacima Središnjeg državnog ureda za demografiju i portala gradonačelnik.hr (Gradovi povećavaju naknade za bebe: Otočac rekorder sa 1.990 eura, evo koliko dijele ostali… (gradonacelnik.hr), Crikvenica je svrstana u Top 10 gradova s najvećim naknadama za novorođenu djecu u Hrvatskoj.

„Možemo vidjeti da potpore zaista daju pozitivne rezultate i da je to značajna pomoć mladim obiteljima s područja grada Crikvenice. Osim toga, Grad Crikvenica sufinancira i proces potpomognute oplodnje u iznosu od 1000 eura za sve parove koji se odluče za taj proces, a podignut je i iznos jednokratne pomoći za trudnice sa 200 na 300 eura. Kontinuirano radimo na poboljšanju svih uvjeta za djecu i mlade i provođenjem sveobuhvatnih mjera nastojimo zaista s ponosom nositi titulu „Grad prijatelj djece“.  “ – ističe zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.

Uz nabrojeno, Grad Crikvenica socijalno najugroženijim skupinama društva osigurava pravo na besplatnu prehranu dojenčadi, podmirenje troškova boravka djece u vrtiću, pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka učenika osnovnih škola, sufinanciranje udžbenika za srednje škole, kao i stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Foto: D. Jud

Skip to content