Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje štandova

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

OBAVIJEST

O izmjeni NATJEČAJA za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova, objavljenog dana 14.svibnja 2023.godine, na web stranicama Grada Crikvenice, www/crikvenica.hr/

„U objavljenom natječaju mijenja se naziv lokacija u Crikvenici, označenih rednim brojem 10. i 11., i to: umjesto lokacije 10. (Mala palada, na početku palade od ceste, iza pokretnih stupića) i umjesto lokacije 11. (Mala palada, na početku palade od ceste, bliže klupama),treba navesti: Park palih za domovinu – ispred pošte. Ostali uvjeti natječaja se ne mijenjaju“

Skip to content