Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice

– gr.č.br. 5629/4 (kat. oznaka 8126/3) iz zk.ul. 3066, k.o. Crikvenica, površine 44 čhv (158,40 m2) upisana kao pašnjak Šupera
– početna kupoprodajna cijena iznosi 750,00 kuna/m2 odnosno ukupno 118.800,00 kuna

U kupoprodajnu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost odnosno porez na promet nekretnina kojeg snosi kupac.

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

Skip to content