Natječaj za štandove

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova.

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

Skip to content