Obavijest o naknadnim upisima u vrtić
Kategorija:
Novosti

Upisi u Dječji vrtić Radost se provode od 9. do 16. rujna 2022. godine za sljedeće 10-satne programe:

  • Crikvenica – stariji jaslički program (za djecu od 2 – 3 godine)
  • Crikvenica – redoviti program za djecu u godini prije polaska u školu
  • Jadranovo – vrtićki program
  • Selce – stariji vrtićki program (za djecu od 4 godine do polaska u školu).

Zahtjev za upis se prilaže putem sustava e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Prednost e-upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani. U slučaju da određenih dokumenata nema u sustavu e-Građani (npr. potvrda o zaposlenju u inozemstvu, kategorizacija teškoće djeteta, smrtni list roditelja), iste možete učitati prilikom predaje zahtjeva.

Za korištenje sustava e-Upisi su potrebni pristup internetu i korisnički podaci za pristupanje portalu e-Građani.

Zahtjev za upis predaje jedan od roditelja. Roditelj koji nije podnositelj zahtjeva, prilikom prijave u sustav ima pravo samo pregleda zahtjeva. Upute o korištenju sustava e-Upisi možete pročitati – ovdje.

Roditelji koji nisu u mogućnosti predati zahtjev za upis putem sustava e-Upisi, isti mogu predati putem online zahtjeva ili osobno u tajništvu vrtića svaki radni dan od 8 do 11 sati.

Od rujanskih upisa se primjenjuju nove prednosti pri upisu sukladno Izmjenama i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 57/2022) i Odluci o mjerilima upisa djece (Službene novine Grada Crikvenice br. 147/2022). Više o prednostima pri upisu možete pročitati – ovdje.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva roditelj koji je predao zahtjev putem sustava e-Upisi je obvezan provjeriti je li zahtjev kreiran u sustavu e-Upisi te obavijestiti vrtić u slučaju da nije.

U periodu od 18. do 22. rujna 2022. predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva. U slučaju da je zahtjev nepotpun, zahtjev će se vratiti podnositelju na dopunu te ga nakon dopune riješiti.

Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 23. rujna poslije 13 sati na web stranici vrtića https://radost-crikvenica.hr, a sadržavat će jedinstvenu šifru zahtjeva i broj bodova. Na privremene rezultate roditelji imaju pravo prigovora u roku pet dana od objave. Nakon rješavanja prigovora se objavljuju konačni rezultati upisa.

Skip to content