Obavijest o poduzimanju mjera udaljavanja divljači  iz urbanih dijelova Grada Crikvenice
Kategorija:
Novosti

Sukladno Programu zaštite divljači na površinama na kojima se ne ustanovljava lovište u Gradu Crikvenici i  trenutne situacije na istim površinama (prisutnost divljači), Grad Crikvenica u suradnji s Lovačkom udrugom Ričina Crikvenica organizira akciju udaljavanja divljači s površina na kojima se ne ustanovljava lovište.

Akcija udaljavanja divljači provest će se u nedjelju, 4. 12. 2022. g., na području grada Crikvenica  od hotela Ad Turres do naselja Manestri  u vremenskom razdoblju od 7,30 do 9,30 sati.

Za vrijeme provedbe akcije članova Lovačke udruge Ričina Crikvenica mogući su manji zastoji u prometu na lokalnim prometnicama, kao i kraća ograničavanja kretanja pješaka radi sigurnosnih razloga koje će nadzirati komunalno redarstvo.

U slučaju lošeg vremena akcija udaljavanja divljači će se odgoditi.

Skip to content