Objava V. dopune potvrde na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2021.
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica daje OBAVIJEST da je Primorsko-goranska župnija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze dana 30. srpnja 2021. izdao V. DOPUNU POTVRDE kojom se potvrđuje da je izmjena Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2021. godinu u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. Godinu KLASA:342-01/20-01/142, URBROJ:2170/1-07-02/4-21-30. Ista je u privitku ove obavijesti.

KLASA:934-01/20-01/28
URBROJ:2107/01-07/04-21-56

PRIVITAK:

Skip to content