Objavljen Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2024. godinu
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica objavio je na svojim mrežnim stranicama Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2024. godinu.

 

Cilj natječaja je financiranje projekata koji predstavljaju različite događaje, oblike predstavljanja i izražavanja kvalitete u području kulture i kulturne baštine, sporta, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, obilježavanja značajnih događaja ili datuma i sl., a koji se organiziraju u cilju zabave, informiranja, te doprinose podizanju kvalitete i količini ponude na području Grada Crikvenice naročito izvan turističke sezone, te stvaraju prepoznatljiv imidž Grada Crikvenice. Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 53.300,00 eura.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

  • udruge koje djeluju na području Grada Crikvenice najmanje godinu dana do trenutka objave natječaja, te čije je primarno djelovanje u smjereno na područje Grada Crikvenice,
  • čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelatnosti navedenih u ovom Natječaju, što mora biti vidljivo iz Statuta.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Crikvenice ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Crikvenice i/ili provode programe na području Grada Crikvenice.

Natječaj je objavljen dana 19.12.2023. godine, a rok za podnošenje prijava traje do  iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2024. godinu odnosno do 30. studenog 2024. godine.

Prijava se dostavlja putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Crikvenice, na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

  1. naziv i adresu prijavitelja
  2. naznaku “Natječaj za predlaganje manifestacija u 2024.“

Prijave se mogu dostaviti elektroničkim putem ili poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu: Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

Elektroničkom poštom na mail: pisarnica@crikvenica.hr

DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ:

Skip to content