Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata/programa udruga

Grad Crikvenica svake godine sufinancira rad odnosno razne projekte i programe udruga koje djeluju na području grada.

Tako su i ove godine objavljeni Javni natječaji za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, programa/projekata na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i ostalih područja javnih potreba te javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2022. godinu. 

Valja podsjetiti kako na području grada Crikvenice djeluje preko 60 različitih udruga te kako Grad Crikvenica na godišnjoj razini izdvoji preko četiri i pol milijuna kuna samo za njihovu redovnu djelatnost. Na ovaj se način nastoji poticati raznolikost, rad udruga i uključivanje što većeg broja ljudi svih dobnih skupina u rad udruga.

Javni natječaji su objavljeni dana 21. prosinca 2021. godine, a slijedećih mjesec dana, točnije do 21. siječnja 2022. godine udruge mogu slati svoje prijave.

Svi detalji u vezi prijave odnosno kriteriji koje je važno zadovoljiti, obrasci koje je potrebno popuniti i dokumenti koje je potrebno dostaviti u vezi navedenih natječaja, nalaze se na web stranici Grada Crikvenice u rubrici Natječaji te u rubrici INFO ZA UDRUGE – pojedinačno za svaku od navedenih kategorija (kultura, sport, zdravstvo…), link: https://www.crikvenica.hr/info-za-udruge/

Prijave se mogu dostaviti poštom, osobno i elektroničkom poštom. Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, soba br. 19, a elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@crikvenica.hr.

Skip to content