Odluka o načinu održavanja nastave u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Crikvenica

Odluka o  načinu održavanja nastave u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Crikvenica 

Članak 1.

U Osnovnoj školi Vladimira Nazora i Osnovnoj školi Zvonka Cara, počevši od dana 22. ožujka 2021.g. do dana 02. travnja 2021.g., održavat će se nastava prema Modelu C (nastava na daljinu) za učenike predmetne nastave (učenici od 5. do 8. razreda).

Nastava za razredne odjele od 1. do 4. razreda održavat će se prema Modelu A (nastava u školi).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada Crikvenice, web i  oglasnim pločama osnovnih škola čiji je osnivač Grad Crikvenica.

X
Skip to content