Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija

Članak 29. Statuta Grada Crikvenice određuje da građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće dužno je raspravljati o prijedlogu i peticiji ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu Crikvenici.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Ovim prijedlogom Odluke regulira se način podnošenja prijedloga i peticija građana te druga postupna pitanja.

Savjetovanje s javnošću bit će otvoreno od 15. travnja 2022. godine do 16. svibnja 2022. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: savjetovanje@crikvenica.hr

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

 

Skip to content