Održavanje nerazvrstanih cesta

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 11.01.2021.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Održavanje nerazvrstanih cesta“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice. Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 18.01.2021.g.

Budući da je naručitelj u EOJN RH dana 15.01.2021.g. izvršio izmjenu nacrta DoN-a, prethodno savjetovanje produžuje se do dana 22.01.2021.g.

Odrzavanje nerazvrstanih cesta – dokumentacija

Izvješće o savjetovanju – Održavanje nerazvrstanih cesta

Skip to content