Održavanje nerazvrstanih cesta i i održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motorni vozilima na području grada Crikvenice

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 10.02.2022.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Održavanje nerazvrstanih cesta i i održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motorni vozilima na području grada Crikvenice“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN-a i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 17.02.2022.g.

PRIVITAK:

Skip to content