Održavanje pomorskog dobra

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

Održavanje pomorskog dobra – građevinsko obrtnički radovi“, evidencijski broj nabave: 127-03-23-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0053080.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 11.01.2024. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj je dana  23.01.2024.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Skip to content