Održavanje pomorskog dobra – građevinsko-obrtnički radovi

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 14.01.2021.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Održavanje pomorskog dobra – građevinsko – obrtnički radovi“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice. Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 20.01.2021.g.

Održavanje pomorskog dobra građevinsko obrtnički radovi  – dokumentacija

Izvješće o savjetovanju – Održavanje pomorskog dobra građevinsko obrtnički radovi

X
Skip to content