Održavanje pomorskog dobra – građevinsko obrtnički radovi

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

„Održavanje pomorskog dobra – građevinsko obrtnički radovi“, evidencijski broj nabave: 24-03-22-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0007227.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15.03.2022. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Skip to content