Održavanje pomorskog dobra

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 08.12.2023.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Održavanje pomorskog dobra“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22). Nacrt DoN-a i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 15.12.2023.g.

PRIVITAK:

Skip to content