Otvoreni javni pozivi ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za mikro, male i srednje poduzetnike
Kategorija:
Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”. Javni pozivi su objavljeni u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj natječaja „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u predkomercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije. Prihvatljivi prijavitelji su novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti).
Prijavitelji u sklopu ovog sektora mogu biti mikro, mala, srednja poduzeća koja:
– moraju biti osnovana najmanje trideset (30) dana prije dana predaje projektnog prijedloga,
– moraju zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu (1) godinu nakon završetka projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 HRK, dok je ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preko sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine u 11:00 sati te do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 30. lipnja 2023. g.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga. 

Pozivom „Komercijalizacija inovacija“ će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP), sa zrelim inovacijskim projektima koji imaju najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti:

  • inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  • potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  • prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju je 760.000,00 kn, a najviši 5.320.000,00 kn.
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. g. u 11:00 sati te do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 30. lipnja 2023. g.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više detalja na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Skip to content