Plaža i trg Grabrova – novo lice Jadranova
Kategorija:
Novosti

Projekt uređenja plaže Grabrova je pri samom završetku. U prvoj fazi radova uređeno je privezište, valobran na zapadnoj strani uvale od Grabrove prema spoju s Nerizom.

Nakon toga počelo je uređenje plaže Grabrova u središtu Jadranova. Plaža se formira od ruba obale do cca 24 metra prema moru, na način da se nasipa kameni materijal u odgovarajućem nagibu, kako bi bila u skladu sa postojećim terenom i valnim utjecajima. U svrhu stabilnosti plaže izgrađena su tri pera, dva središnja dužine 25 metara i širine 3 metra, a završno zaštitno pero, koje formira konačni oblik, je dužine 60 metara. Istovremeno je počelo i formiranje samih plažnih površina temeljnim kamenim materijalom između spomenutih pera.

Nova plaža prostirat će se na duljini od 250 metara, a na nasutoj površini nastat će trg i u produžetku te površine plaža. Vrijednost svih radova doseći će četrnaest milijuna kuna, uključujući i radove na privezištu.

Na obalnom dijelu plaža će se prostirati na 4500 četvornih metara, a u moru su radovi izvedeni na oko 3000 četvornih metara. Novi trg bit će uređen na površini od 760 četvornih metara i pokriven bijelim brušenim betonom te opremljen linijskom podnom LED rasvjetom. Predviđene su pješačka i biciklistička staza na ukupno 1300 četvornih metara, zelene hortikulturno uređene površine od 600 četvornih metara i parkirališne površine na 350 četvornih metara.

Posebna faza radova uključuje uređenje novog prostora, površine uz plažu na kojoj će biti uređen novi trg. Uz radove na uređenju trga, što će tek uslijediti, bit će uređen i obalni zid te prostor na predjelu Perkova mula.

Projektu su financijsku potporu dali i Ministarstvo turizma i sporta  s financijskom pomoći u vrijednosti od 640 tisuća kuna te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture s pomoći u vrijednosti od 500 tisuća kuna.

Uređenjem plaže, Jadranovo je osim novog i atraktivnog plažnog prostora dobilo i dugoočekivano mjesto okupljanja. Uz samo sunčalište formiran je prostor trga koji će služiti za druženja, okupljanja i brojna događanja. Ovim je projektom Jadranovo dobilo sasvim novu vizuru, ali je zadržalo svoj identitet pitomoga primorskog mjesta, kazao je gradonačelnik Rukavina.

 

 

Skip to content