Prijave za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva za 2021

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2021. g. kojom se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture te rješavanja društvenih problema primjenom poduzetničkih načela (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA
▪ Sufinanciranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta i marketinških aktivnosti i troškova implementacije grafičkog i industrijskog dizajna (Mjera 2.2.)
▪ Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora (Mjera 2.4.)
▪ Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (Mjera 2.5.)
▪ Poticanje IT sektora (Mjera 2.6.)

NOVI OBLICI POTICANJA OBRAZOVANJA I INFORMIRANJA U PODUZETNIŠTVU
• Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika (Mjera 3.3.)

RAZVOJ I POTICANJE ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA I OČUVANJA DEFICITARNIH ZANIMANJA
▪ Program razvoja ženskog poduzetništva (Mjera 4.1.)
▪ Program očuvanja deficitarnih zanimanja (Mjera 4.2.)

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH
▪ Zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme (Mjera 5.1.)
Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

Za više informacija preuzmite privitak.

Privitak: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2021. g.

X
Skip to content