Poštanske usluge

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti:

„Poštanske usluge“, evidencijski broj nabave: 11-01-23-JNMV, broj objave u EOJN RH: 2023/S  0F2-0021283.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 06.06.2023. do 10:00 sati. Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Skip to content