Postupak otkupa zemljišta u svrhu izgradnje autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva
Kategorija:
Novosti

U svrhu provođenja postupaka otkupa zemljišta (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva, dionica: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,552, za:

– Etapa 3., Faza II. – Hidrantska mreža tunela Zagori u k.o. Selce-Nova

– Etapa 3., Faza II. – Trasa energetskog i MM optičkog kabela u PEHD cijevima, Prometna signalizacija i niskonaponska podzemna mreža (Prometna signalizacija, pumpa, direktan spoj na postojeći SRO)

– Etapa 3., Faza II. – Niskonaponska podzemna mreža (prometna signalizacija, pumpa, direktan spoj na postojeći SRO)

PRIVITAK:

Skip to content