Prava iz socijalnog programa dostupnija većem broju korisnika
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica u svibnju ove godine uputio na e-savjetovanje Prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi. Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, na sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice, održanoj 28. lipnja 2023. g. usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi, kojom su povećani skoro svi limiti na prava iz socijalnog programa – čija primjena stupa na snagu 12. srpnja o.g.

Analizom i praćenjem stanja provođenja socijalnog programa, a posebno prava i oblika pomoći propisanih važećom odlukom ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi, a kako bi se prava korisnika prilagodila trenutačnim životnim okolnostima.

Cilj nove Odluke je da prava iz socijalnog programa postanu dostupna većem broju korisnika od dosadašnjeg i to na način da se uvjeti prihoda povećaju u stopostotnom iznosu, a sve u skladu s općim povećanjem životnih troškova i u skladu s rastom prosječne minimalne plaće u RH.

Prijedlogom odluke proširen je i opseg prava kod naknada za troškove stanovanja koji ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, prvenstveno vodnih i komunalnih usluga.
Budući da na području Grada (osim korisnika zajamčene minimalne naknade) ima i drugih osoba i kućanstva koja se zbog problema s zdravljem i nedostatnim sredstvima za podmirenje osnovnih životnih potreba nalaze u teškoj socijalnoj situaciji, utvrđeno je da pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti i korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda uz jedan od dodatnih uvjeta (uvjet oštećenja organizma, uvjet korištenja doplatka za djecu ili uvjet udomiteljstva).

Novom Odlukom jednoroditeljskim obiteljima/kućanstvima uvjet prihoda se povećava za dodatnih 20%, za koje istraživanja pokazuju da je rizik od siromaštva iznadprosječan.
S ciljem zaštite najugroženijih kategorija stanovništva, korisnicima zajamčene minimalne nakade visina naknade za troškove stanovanja odobriti će se u 100% iznosu zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem CZSS Crikvenica, s time da maksimalni iznos ne može prelaziti iznos od 270 eura mjesečno. Prema dosadašnjoj Odluci prethodno navedena visina iznosila je 50% od iznosa odobrene zajamčene minimalne naknade.

Novom Odlukom povećava se iznos potpore za novorođenu djecu i to novčana pomoć za prvo dijete povećana je sa dosadašnjih 398 na 1300 eura, za drugo dijete sa 929 na 2000 eura te za svako treće i daljnje dijete naknada će umjesto dosadašnjih 3982 iznositi 4950 eura. Sve navedeno vrijediti će i u slučaju kada samo jedan od roditelja ima prebivalište na području grada.
Povećana je i naknada, točnije pomoć trudnicama koja će ubuduće iznositi 300 umjesto dosadašnjih 200 eura.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi je jednako bilo predviđeno i u prethodnoj odluci, ali je povećan broj slučajeva kada se to pravo može ostvariti, pa su uz uvjete – korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvršteni i uvjeti oštećenja organizma, ostvarivanje prava na pomoć i njegu i uvjet udomljavanja djeteta.

Novom Odlukom sufinancirati će se usluga produženog boravaka u osnovnim školama i to u 100% iznosu za korisnike zajamčene minimalne naknade, a u iznosu od 50% za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda, kao i roditelje za treće i svako daljnje dijete. Do sada su to pravo mogli ostvariti samo korisnici za treće i svako daljnje dijete.

Jedna od novina u Odluci i novi oblik socijalne pomoći je i pravo na potporu za medicinski potpomognutu oplodnju, točnije potporu za troškove nastale u vezi s postupkom medicinski potpomognute oplodnje koja iznosi 1000 eura i odobravati će se jednokratno.

Radosna vijest i za sve umirovljenike s prebivalištem na području Grada Crikvenice. Svi korisnici mirovina imati će pravo na novčanu pomoć, koja će im se isplatiti u 2 rate za Uskrs i Božić, u ukupnom iznosu 200 eura za mirovine do 350 eura, 150 eura za mirovine od 350,01 eura do 400 eura te 100 eura za mirovine od 400 eura do 450 eura.

Skip to content