Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici

Zbog povećanja liste čekanja u predškolskoj ustanovi Grada Crikvenice – Dječji vrtić RADOST, Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici (u daljnjem tekstu: Odluka) bi se uvela mogućnost da se neupisanoj djeci s prebivalištem na području Crikvenice omogući boravak u dječjem vrtiću čiji je osnivač Općina Vinodolska općina, a Grad Crikvenica bi sufinancirao troškove korisnika tako da bi cijena za roditelje bila ista kao da je smješteno u Dječjem vrtiću RADOST.

PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU 

Odlukom se određuje da Grad Crikvenica može sufinancirati provedbu redovitih programa za djecu s prebivalištem na području Grada Crikvenice u predškolskoj ustanovi Općine Vinodolska općina ako u Dječjem vrtiću RADOST nema dovoljno kapaciteta za njihovu provedbu, s kojom Općinom će Grad Crikvenica sklopiti sporazum o prijemu i sufinanciranju programa za djecu.

OBJAŠNJENJE ODREDBI ODLUKE

S obzirom na situaciju da u Dječjem vrtiću RADOSTA imamo veću listu čekanja roditelja za smještaj njihove djece u jaslice i vrtić, Grad Crikvenica je u pregovorima s Općinom Vinodolska općina utvrdio Nacrt sporazuma temeljem kojeg bi Grad Crikvenica sufinancirao smještaj djece s prebivalištem na području Grada Crikvenice u predškolskoj ustanovi  Vinodolske općine.

Bitno je napomenuti da bi cijene kao i olakšice za roditelje – korisnike Dječjeg vrtića u  Vinodolskoj općini  bile iste kao i u Dječjem vrtiću RADOST Crikvenica.

Mjera bi se koristila dok se ne ostvare uvjeti za smještaj djece u jaslice i vrtić u Dječjem vrtiću RADOST, a što će ubrzo biti osigurano s obzirom da će s idućom pedagoškom godinom Područni dječji vrtić u Dramlju biti spreman za prijem djece, a Područni odjel Dječjeg vrtića u Gornjem kraju prema planu do kraja 2021. godine.

Javno savjetovanje otvoreno je od  17. ožujka 2021. do 24. ožujka 2021. godine.

Za više informacija preuzmite privitak.

Skip to content