Prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice za 2022.g.

I.

Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice da do 01. srpnja 2022. godine predaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

– najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice, osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Crikvenice,
– Gradonačelnik Grada Crikvenice,
– vijeća MO-a na području grada Crikvenice,
– ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području grada Crikvenice,
– vjerske zajednice i
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području grada Crikvenice.

II.

Javna priznanja Grada Crikvenice se dodjeljuju kao:
– jedna nagrada za životno djelo i
– četiri nagrade Grada Crikvenice.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom radnog i životnog vijeka u određenom području i/ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Crikvenice, a nije samo rezultat redovnog rada osobe, odnosno kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat na tom području tako da u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Crikvenice.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za postignuća ostvarena u razdoblju od osnutka Grada Crikvenice kao jedinice lokalne samouprave odnosno od konstituirajuće sjednice, 15. travnja 1993. g.
Nagrada za životno djelo može se godišnje dodijeliti jednoj fizičkoj osobi ukoliko joj do sada isto nije dodijeljeno.

Nagrada Grada Crikvenice je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili skupini fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za iznimna postignuća i značajan doprinos u području gospodarskog i društvenog života Grada Crikvenice, kao i za ostala posebno vrijedna društvena postignuća ostvarena tijekom kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

Nagrade Grada Crikvenice dodjeljuju se iz sljedećih područja:
– uprave, gospodarstva i zaštite okoliša,
– znanosti, kulture, odgoja i obrazovanja,
– zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti,
– sporta i tehničke kulture.

U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti najviše četiri nagrade Grada Crikvenice, po jedna nagrada iz pojedinog područja.

III.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenim obrascima i mora biti obrazložen i dokumentiran životopisom pojedinca kojega se predlaže, iscrpnim obrazloženjem zbog čega se predlaže pojedinac ili pravna osoba i za koju vrstu javnog priznanja se predlaže te pratećom dokumentacijom koja potkrepljuje navode iz obrazloženja.

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku na adresu:

GRAD CRIKVENICA – KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA, KRALJA TOMISLAVA 85, 51260 CRIKVENICA S NAZNAKOM – “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA CRIKVENICE ZA 2022“.

Za sve potrebne obavijesti zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice na brojeve telefona: 455-405 i 455-412.

Rok za dostavu prijedloga je do 01. srpnja 2022.godine.

Skip to content