Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Crikvenicu

Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Prijedlog Programa).

Uvid u Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti od 22.03.2021.-06.04.2021. u prostorijama Grada Crikvenice radnim danom od 09-13 sati. Javni uvid može se pogledati i na našoj stranici na linku niže.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će gradsko Vijeće Grada Crikvenice u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Grad Crikvenicu, Ulica kralja Tomislava 85,51260 Crikvenica, zaključno sa 06.04.2021. godine. 

Za više informacije preuzmite privitak.

PRIVITAK:

X
Skip to content