Prometno rasterećenje uvale Slana
Kategorija:
Novosti

Šetalište Ivana Jeličića u Selcu jedno je od prometnijih i frekventnijih lokacija koju je bilo potrebno rasteretiti i osloboditi od pretjeranog broja automobila koji su ondje nalazili.

Protekloga tjedna na spomenutoj je lokaciji, ispod hotela Slaven postavljena rampa u svrhu smanjenja koncentracije vozila na području uvale Slane u Selcu.

Za potrebe privrednih subjekata koji djeluju na tom području, rampa se može otvarati pozivom na broj telefona koji je naznačen na samoj rampi.

Tijekom narednih dana sa radom će krenuti sustav sa podacima osoba (privrednih subjekata) kojima će biti omogućen prolaz i podizanje rampe.

Vlasnicima objekata na toj lokaciji koji u vlasništvu nemaju svoje parkirno mjesto, prolaz će biti onemogućen.

Foto: Arhiva

Skip to content