Radno vrijeme pisarnice u utorak – 17.05.2022. – rad sa strankama
Kategorija:
Novosti

Sukladno zaključku gradonačelnika Grada Crikvenice od dana 13.05.2022. godine, Klasa 030-01/22-01/03, radno vrijeme pisarnice za primanje stranaka na dan 17.05.2022. (utorak) bit će od 8,00-11,00 te od 11,30-15,00 sati.

Skip to content