Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 28.01.2021.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 03.02.2021.g.

Izvješće o savjetovanju – Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice

Skip to content