Radovi na području Havišća i Kačjaka
Kategorija:
Novosti

RADOVI NA UREĐENJU EDUKATIVNIH STAZA NA PODRUČJU HAVIŠĆA U JADRANOVU

Radovi na uređenju edukativnih staza na području Havišća u Jadranovu za projekt koji se provodi uz sufinanciranje sredstava EU fondova (u okviru Prioriteta B.2. Jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima; Mjere B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA, za programsko razdoblje 2014. – 2020.) u fazi je provedbe.

Trasa staze probijena je u cijelosti i izvršeni su zemljani radovi. Započelo se također i sa izgradnjom staze i postavljanjem kamenih stepenica sa strane plaže u uvali Havišće.

Planirana edukativna staza koja se izvodi u ovoj fazi, od uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće, većinom prateći postojeći utabani put, će osim funkcije povezivanja postojećih i budućih sadržaja lokacija, imati i informativnu te edukativnu funkciju. Naime, prostor oko staze zadovoljit će potrebe građana, posjetitelja i turista. Uspostava navedenih staza izvodi se i u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, pri čemu bi doprinijela i samom lokalnom, ali i dodatnom regionalnom razvoju zajednice, obogaćujući postojeću turističku, rekreativnu i edukativnu ponudu.

Planirani završetak radova predviđen je za kraj ove godine.

UREĐENJE DIJELA OBALNOG PODRUČJA NA POLUOTOKU KAČJAK

Radovi na uređenju dijela obalnog područja na poluotoku Kačjak predstavljaju višegodišnji projekt koji će se provoditi u više faza zbog svoje kompleksnosti i omogućavanja korištenja pomorskog dobra u vrijeme turističke sezone.

Idejno rješenje uređenja plaže Kačjak sadrži 7 prostornih cjelina, te rekonstrukciju završne betonske obalne šetnice, a procijenjena ukupna vrijednost projekta je cca 1,1 milijun €.

Prostorna cjelina 07, za koju su radovi započeli u rujnu 2023. godine obuhvaća revitalizaciju postojeće vertikalne komunikacije u formi betonskih stepenica, rekonstrukciju postojećeg razbijenog podesta i pomorskih građevina formiranjem novih površina uz postavu zaštite od valovanja kamenih monolita, te na centralnoj poziciji ulaz/izlaz u more za sve goste/kupače.

Izvedeni su radovi dopreme potrebnog nasipnog materijala za formiranje platoa plaže, a u tijeku je izrada armiranobetonske ploče budućeg sunčališta. S obzirom na poziciju same plaže, odnosno njenu nepristupačnost, doprema materijala predstavlja veliki izazov izvođaču radova.

Ovo je ujedno prva fazi planiranih radova, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 290.640,97 Eur + PDV, od čega je 115.400,00 Eur sufinancirano od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Planirani završetak radova predviđen je za kraj ove godine.

Foto: Arhiva

GALERIJA:

Skip to content