Radovi u sklopu aglomeracije – Omladinska ulica, Dramalj

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce izvođač radova, planira danas 29. rujna 2023. godine, započeti sa radovima na iskopima i polaganju cjevovoda odvodnje u Dramlju – Omladinska ulica (kolektor K-1.3, planirano trajanje do 13.12.2023.).

Mole se građani da ovisno o potrebnim radovima uklone vozila sa javnih površina gdje se izvode radovi.

Osoba za kontakt na navedenom području izvođenja radova – poslovođa gradilišta Vilibald Mršić +385993842089

Za sve navedene radove izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, stoga se mole svi građani da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Skip to content