Radovi u sklopu aglomeracije – Zatvaranje prometa – Gornja draga kbr. 29 do kbr. 32, Crikvenica

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“, izvođač radova započinje sa radovima na iskopima i polaganju cjevovoda na području Grada Crikvenice prilikom kojih će se zbog uske prometnice kompletno zatvoriti promet na LC58077 od Gornja draga kbr. 29 do kbr. 32. Promet će se zbog izvođenja radova zatvarati svaki dan do subote 14.10.2023. od 8:00 do 17:00 sati.

Mole se građani da ovisno o potrebnim radovima uklone vozila sa javnih površina gdje se izvode radovi. Osoba za kontakt na navedenom području izvođenja radova – poslovođa gradilišta Alen Samaržija +385993842089.

Za sve navedene radove izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, stoga se mole svi građani da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te im se zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju.

Skip to content