Raspisan javni poziv poduzetnicima da dodjelu potpora malih vrijednosti PGŽ
Kategorija:
Novosti

Obavještavamo sve zainteresirane da je Primorsko goranska županija, Upravni odjel za poduzetništvo turizam i ruralni razvoj, dana 27. travnja 2023.  objavio  Javni poziv poduzetnicima  za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave, tj. do 29. svibnja 2023. (zadnji dan za zaprimanje prijava je ponedjeljak, 29. svibnja 2023.)   

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023.  su sljedeće mjere:

            Mjera 3.1. – Sufinanciranje troškova opreme – prerađivačke djelatnosti

            Mjera 4.3. – Poticanje energetske učinkovitosti

            Mjera 5.1. – Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i Otoci)

Za sve Mjere iz ovog Javnog poziva prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine pa do objave Javnog poziva uz obvezno predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima, tj. prethodno plaćenim računima, i to za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti (NKD 2007) koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra. 

Poveznica na Javni poziv:

https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-programa-mjera-za-razvoj-poduzetnistva-primorsko-goranske-zupanije-za-razdoblje-2022-2025-u-2023-godini/ 

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu u sklopu programa 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva predviđena su sredstva za provedbu ovog Javnog poziva u ukupnom iznosu od 827.084,97 EUR  (od kojih je 400.000,00 eura za područje Gorskog kotara).

Skip to content