Raspisivanje izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice

Gradonačelnik Grada Crikvenice dana 5. listopada 2021. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice. 

Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice u sazivu 2021. – 2023. godina.

Za dan izbora određuje se 22. studeni 2021. godine (ponedjeljak).

PRIVITAK:

X
Skip to content