Rekonstrukcija i uređenje Gundulićeve ulice i ulice Pavla Radića u Crikvenici

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Regionalna konkurentnost i urbani razvoj

Ciljevi projekta: obnova prometnih površina i instalacija Gundulićeve ulice i Ulice Pavla Radića u Crikvenici kako bi se riješili problemi u pješačkom i automobilskom prometu, obnovile infrastrukturne instalacije, olakšalo kretanje osobama s invaliditetom, te osobama smanjene pokretljivosti.

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 6.275.000,00 kn
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 6.975.000,00 kn
Izvori financiranja: bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: 700.000,00 kn
Početak provedbe projekta: 2019. g.
Završetak provedbe projekta: 2020. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Provedbom projekta otklonit će se dugoročne teškoće vezane uz nekontrolirano otjecanje oborinskih voda, otežani pješački i automobilski promet te zastarjelu infrastrukturu. Također, izgradnja potpornog zida u Vinodolskoj ulici, koji će ujedno biti parapetni zid u Gundulićevoj ulici, uvelike će pridonijeti sigurnosti prometovanja kako za pješake, tako i za vozače.

Skip to content