Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce

Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ciljevi projekta: Poboljšanje odvodnje, pročišćavanje otpadnih voda te vodoopskrbe s ciljem očuvanja mora i vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

Ukupna vrijednost projekta (HRK):  459.545.345,35 kn
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK):
 198.425.778,32 kn

Izvori financiranja: Kohezijski fond EU:  261.119.567,03 kn

Početak provedbe projekta: 2020.
Završetak provedbe projekta: 2023.
Uloga u projektu: partner
Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Poboljšanje i proširenje postojećih sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda smanjenjem gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanjem broja stanovnika priključenih na sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe.

Skip to content