Uređenje parka Obala u Selcu

Naručitelj Grad Crikvenica  objavio je dana 18.04.2024. Izvješće o provedenom savjetovanju na mrežnoj stranici www.eojn.hr

 

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 09.04.2024.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Uređenje parka Obala u Selcu“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22).

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH  (www.eojn.hr) u ostavljenom roku do dana 15.04.2024.g.

Skip to content