Uređenje plaže Jadranovo centar

Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Raspodjela sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
Ciljevi projekta: uređenje plaže Grabrova u centru Jadranova te pripadajućeg privezišta i prometnice

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 237.500,00
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 118.750,00
Izvori financiranja: Primorsko-goranska županija: 118.750,00 kn
Početak provedbe projekta: 2017. g.
Završetak provedbe projekta: 2017. g.
Uloga u projektu: prijavitelj
Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Provedbom projekta uređena je plaža Grabrova u Jadranovu s privvezištem i prometnicom kao pratećim objektom na lokaciji.

Skip to content