Uređenje trga Miramare

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 15.01.2021.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Uređenje trga Miramare“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice. Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 21.01.2021.g.

Uređenje trga Miramare dokumentacija

Izvješće o savjetovanju – Uređenje trga Miramare

Skip to content