Vodiči za poduzetnike i vodiči za iznajmljivače privatnog smještaja
Kategorija:
Novosti

Grad Crikvenica je ove godine izdao revidirana izdanja Vodiča za poduzetnike i Vodiča za iznajmljivače privatnog smještaja te su isti u digitalnom obliku dostupni na web stranicama Grada Crikvenice te u tiskanom obliku u zgradi Gradske uprave Grada Crikvenice.

Isto tako, tiskano izdanje vodiča je distribuirano na više mjesta kao što su: informativni centri Turističke zajednice Grada Crikvenice u Crikvenici, Selcu, Dramlju i Jadranovu te turističke agencije na području grada Crikvenice (vodiči za iznajmljivače), dok su i jedni i drugi vodiči distribuirani u: Poduzetnički centar Vinodol, LAG Vinodol, LAGUR Tunera, Hrvatski zavod za zapošljavanje, FINA-u, banke, Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, Ured za gospodarstvo PGŽ-a, Upravne zgrade i blagajne komunalnih poduzeća Eko Murvica d.o.o. i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. te Gradsku knjižnicu Grada Crikvenice.

https://www.crikvenica.hr/korisne-informacije/

Skip to content